Lovudvalget - Høring over Kommissionens meddelelse om "Revision af direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende reklame" - sagsnr. 2012-4079

Print Print
13-12-2012
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-4079 Lovudvalget.aspx - d. 27-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.