Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion (ophævelse af sunsetkalusul) - sagsnr. 2012-4006

Print Print
07-12-2012
Læs høringssvar her