Lovudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme og ny landinspektørbekendtgørelse - sagsnr. 2012-3973

Print Print
12-12-2012
Læs høringssvar her