Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr - sagsnr. 2012-3940

Print Print
05-12-2012
Læs høringssvar her