Lovudvalget - Udkast til ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) - sagsnr. 2012-3928

Print Print
05-12-2012
Læs høringssvar her