Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger - sagsnr. 2012-3894

Print Print
05-12-2012
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-3894 Lovudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.