Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger - sagsnr. 2012-3894

Print Print
05-12-2012
Læs høringssvar her