Skatteudvalget - Høring over bekendtgørelse om fritagelse for indeholdelse og indbetaling af PAL-skat og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse regler i PAL - sagsnr. 2012-3847

Print Print
07-12-2012
Læs høringssvar her