Strafferetsudvalget - Høring over Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2013 om seksualforbrydelser - sagsnr. 2012-3827

Print Print
17-12-2012
Læs høringssvar her