Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg mv.) - sagsnr. 2012-3819

Print Print
27-11-2012
Læs høringssvar her