Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om uddannelse mv. af personer, der er beskæftiget i minkfarme, samt uddannelse af personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af pelsdyr i pelsdyrfarme - sagsnr. 2012-3791

Print Print
21-11-2012
Læs høringssvar her