Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg (Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling) - sagsnr. 2012-3788

Print Print
11-12-2012
Læs høringssvar her