Skatteudvalget - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum mv., afskrivningsloven og forskellige andre love - sagsnr. 2012-3786

Print Print
21-11-2012
Læs høringssvar her