Lovudvalget - Udkast til forslag til bekendtgørelse om bæredygtighed mv. til biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter - sagsnr. 2012-3785

Print Print
21-11-2012
Læs høringssvar her