Lovudvalget - Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 om intensiveret offentlig kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer - sagsnr. 2012-3779

Print Print
21-11-2012
Læs høringssvarher