Skatteudvalget - Forslag til ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love - sagsnr. 2012-3775

Print Print
19-11-2012
Læs høringssvar her