Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af syntetisk fremstillet zeaxanthin som novel food i kosttilskud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 - sagsnr. 2012-3747

Print Print
23-11-2012
Læs høringssvar her