Procesretsudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning (Afgiftsfri opslag i og udskrift af akter fra det digitale tinglysningssystem mv.) - sagsnr. 2012-3737

Print Print
13-12-2012
Læs høringssvar her