Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af fødevarer der indeholder eller er fremstillet af genetisk modificeret raps Ms8, Rf3 og Ms8 x Rf3 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 - sagsnr. 2012-3699

Print Print
23-11-2012
Læs høringssvar her