Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af fødevarer, foder og andre produkter fremstillet af genetisk modificeret sojabønne MON 87705 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 - sagsnr. 2012-3698

Print Print
23-11-2012
Læs høringssvar her