Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om oprettelse af producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer i mælkesektoren - sagsnr. 2012-3697

Print Print
10-12-2012
Læs høringssvar her