Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. - sagsnr. 2012-3694

Print Print
19-11-2012
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-3694 Lovudvalget.aspx - d. 27-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.