Skatteudvalget - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter mv.) - sagsnr. 2012-3693

Print Print
20-11-2012
Læs høringssvar her