Lovudvalget - Høring over ændring af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen - forbedret orientering af forbrugere, der køber plantebeskyttelsesmidler og forhøjelse af gebyret for administrationen af tilladelser til salg af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler - sagsnr. 2012-3683

Print Print
13-11-2012
Læs høringssvar her