Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger - sagsnr. 2012-3672

Print Print
23-11-2012
Læs høringssvar her