Lovudvalget - Forslag til foreløbig forrentning af indskudskapital, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, 2. pkt., og afskrivningsbekendtgørelsens § 6 - sagnsnr. 2012-3671

Print Print
13-11-2012
Læs høringssvar her