Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet og bekendtgørelse om Affaldsregisteret og registrering heri og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed - sagsnr. 2012-3669

Print Print
27-11-2012
Læs høringssvar her