Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om leje, midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger - sagsnr. 2012-3602

Print Print
16-11-2012
Læs høringssvar her