Lovudvalget - Udkast til lov om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg - sagsnr. 2012-3595

Print Print
27-11-2012
Læs høringssvar her