Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssigt fornyelse (omdannelse af fornyelsesfonden til Markedsmodningsfonden mv.) - sagsnr. 2012-3590

Print Print
05-11-2012
Læs høringssvar her