Uddannelsesudvalget - Høring over ny lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og ændring af en række uddannelseslove - sagsnr. 2012-3562

Print Print
12-11-2012
Læs høringssvar her