Lovudvalget - Udkast til lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven (ret til at anmode om fleksible arbejdsordninger efter forældreorlov og præcisering af beskyttelsen af mindre gunstig behandling) - sagsnr. 2012-3529

Print Print
02-11-2012
Læs høringssvar her