Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer (nr. 843/2010) og bekendtgørelse om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområde-projekter (nr. 952/2010) - sagsnr. 2012-3452

Print Print
30-10-2012
Læs høringssvar her