Lovudvalget - Høring over forordning om gennemførelsesbestemmelser vedrørende godkendelse af genetisk modificerede fødevarer og foder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 og tilføjelser til forordning (EF) nr. 641/2004 mv. - sagsnr. 2012-3451

Print Print
18-10-2012
Læs høringssvar her