Procesretsudvalget - Høring over notat om medieannonceringen af tvangsauktioner over fast ejendom afgivet af arbejdsgruppen om tvangsfuldbyrdelse - sagsnr. 2012-3450

Print Print
14-11-2012
Læs høringssvar her