Lovudvalget - Forslag til fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår i fleksjob, jf. § 70 e i forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats mv. - sagsnr. 2012-3437

Print Print
18-10-2012
Læs høringssvar her