Strafferetsudvalget - Udkast til lovforslag om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer i forbindelse med overgang til elektronisk kundgørelse af retsforskrifter på Færøerne) - sagsnr. 2012-3436

Print Print
23-10-2012
Læs høringssvar her