Skatteudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter mv.) - sagsnr. 2012-3435

Print Print
01-11-2012
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-3435 Skatteudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.