Skatteudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter mv.) - sagsnr. 2012-3435

Print Print
01-11-2012
Læs høringssvar her