Skatteudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven - sagsnr. 2012-3434

Print Print
01-11-2012
Læs høringssvar her