Lovudvalget - Høring - ændring af lov om finansielvirksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask m.fl. (solvenskrav og tilsyn med CIBOR) - sagsnr. 2012-3422

Print Print
18-10-2012
Læs høringssvar her