Strafferetsudvalget - Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om fragtaftaler ved international vejtransport - sagsnr. 2012-3401

Print Print
30-10-2012
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-3401 Strafferetsudvalget.aspx - d. 24-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.