Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler mv. i fødevarevirksomheder mv. - sagsnr. 2012-3400

Print Print
12-10-2012
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-3400 Lovudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.