Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler mv. i fødevarevirksomheder mv. - sagsnr. 2012-3400

Print Print
12-10-2012
Læs høringssvar her