Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af frikommuneloven - sagsnr. 2012-3398

Print Print
07-11-2012
Læs høringssvar her