Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om tolkning til personer med hørehandicap (Revision af tolkeloven) - sagsnr. 2012-3352

Print Print
15-10-2012
Læs høringssvar her