Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til fortsat markedsføring af eksisterende fødevare- og foderprodukter fremstillet af genetisk modificeret bomuld MON531 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 - sagsnr. 2012-333

Print Print
30-01-2012