Lovudvalget - Høring over revideret udkast fra EU-Kommissionen vedrørende vejledning om formuleringen "tydeligt forurenede" ("obviously contaminated") i relation til parasitter i fiskevarer - sagsnr. 2012-3301

Print Print
10-10-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-3301 Lovudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.