Lovudvalget - Høring over revideret udkast fra EU-Kommissionen vedrørende vejledning om formuleringen "tydeligt forurenede" ("obviously contaminated") i relation til parasitter i fiskevarer - sagsnr. 2012-3301

Print Print
10-10-2012