Lovudvalget - Forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice - sagsnr. 2012-3292

Print Print
15-10-2012
Læs høringssvar her